copulativa d'identificaciķ
 

Construcció copulativa que estableix una relació d’identitat, generalment entre dos sintagmes nominals.

L’Oriol és l’arquitecte municipal
L’arquitecte municipal és l’Oriol