verb incoatiu
 

Verb inacusatiu que indica un canvi d’estat i té un correlat transitiu de tipus causatiu.

La teulada s’ha enfonsat