adverbi d'aspecte
 

Adverbi que indica la durada, la repetició, la freqüència o la fase de desenvolupament en què es troba una situació.

Vam parlar llargament
Es troben sovint
Aquesta revista es publica mensualment
Encara dormen