adverbi de manera
 

Adverbi que indica la forma particular com es desenvolupa la situació expressada per un predicat.

Cantava meravellosament
Han arribat