adverbi de temps
 

Adverbi que indica localització en el curs temporal.

Ara són les sis
El conseller exposarà l’estat de comptes i llavors l’oposició podrà prendre la paraula