adverbi focal
 

Adverbi que precisa, matisa, afegeix o contraposa el constituent sobre el qual incideix a uns altres de possibles o pressuposats.

Ha agafat només les pomes
Amb prou feines ha agafat les pomes
Ha agafat fins i tot les pomes
Ha agafat precisament les pomes