adverbi modal
 

Adverbi que fa referència a la possibilitat, la necessitat o el grau de veracitat d’allò que es diu en la resta de l'oració.

Potser arribarem tard
Forçosament arribarem tard
Evidentment arribarem tard