article
 

Determinant que introdueix en el sintagma nominal una especificació basada en el caràcter conegut o no conegut de l’entitat designada.

El llibre que li han regalat sembla interessant
He comprat uns llibres molt interessants