article definit
 

Article que permet interpretar el sintagma nominal que encapçala com a informació coneguda o identificable unívocament.

He consultat el doctor Puig
He consultat l’especialista de què et vaig parlar