discurs indirecte
 

Estil discursiu en què es reprodueix un enunciat integrant-lo en una enunciació diferent.

La mare em va dir que no arribés tard