modalitat oracional
 

Propietat de les oracions associada amb l’actitud de l’emissor respecte a la informació aportada. Les modalitats bàsiques són la declarativa, la interrogativa i l’exclamativa.

Ha vingut
Qui ha vingut?
Per fi ha vingut!