interrogativa
 

Modalitat oracional que permet presentar un contingut proposicional com a pregunta.

Han llogat una casa?
On han llogat la casa?