demostratiu
 

Mot que expressa proximitat o llunyania de l’entitat designada respecte al lloc en què se situen l’emissor i el receptor de l’acte de parla o al moment en què es realitza l’acte de parla. Pot ser un determinant, un pronom o un adverbi.

Agafa aquesta cistella
Aquella nit no vam anar al teatre
Agafa això
No he tornat allí mai