possessiu
 

Mot que expressa una relació de possessió o pertinença respecte a una persona gramatical.

El meu pare / Mon pare
A favor vostre
La seva petició