atribut
 

Predicat no verbal que selecciona o condiciona el subjecte d’una construcció que conté un verb copulatiu o quasicopulatiu.

La seva mare és la directora
Aquest pis sembla molt lluminós