conjunciķ coordinant
 

Conjunció que relaciona elements equivalents funcionalment i que es troben en el mateix nivell jeràrquic. Es classifiquen en copulatives, disjuntives i adversatives.

Menja i beu de tot
Vols aigua o vi?
Treballa bé, però lentament