nom comú
 

Nom que designa una entitat d’una classe, com ara un individu, una matèria, un conjunt o un esdeveniment.

professora, taulasucreestol; votació