nom propi
 

Nom que representa una entitat individualitzada, única.

Maria, Rússia, Júpiter