nom
 

Classe de paraules que designen una entitat d'una classe o individualitzada i que es caracteritzen pel fet que tenen gènere inherent i, en la major part de casos, es poden flexionar en nombre. Els noms es classifiquen en comuns i propis.

muntanya, Pere