nom
 

Mot que designa una entitat d'una classe o individualitzada i que es caracteritza pel fet que té gènere inherent i, en la major part de casos, es pot flexionar en nombre. Els noms es classifiquen en comuns i propis.

muntanya, Pere