pronom feble
 

Pronom sense accent de mot que s’anteposa o es posposa al verb i forma amb aquest una unitat accentual.

Ens va avisar de seguida
Vaig veure-la al parc
Deies que era gran i no ho és