pronom fort
 

Pronom personal amb accent de mot que pot ocupar qualsevol de les posicions sintàctiques d’un sintagma nominal.

Tu no vas venir
Ella sempre vol tenir raó
Parlaré amb ells