pronom personal
 

Pronom que designa la persona del discurs (primera, segona o tercera). Pot ser fort o feble.

Jo portaré el vi
Viatjarà amb vosaltres
Ja li he donat el regal