pronom recíproc
 

Pronom personal que té com a antecedent un subjecte que expressa una pluralitat d’entitats, generalment humanes, que realitzen i reben mútuament l’acció expressada pel verb.

Ja saps que el meu sogre i jo no ens telefonem gaire