pronom reflexiu
 

Pronom personal que té com a antecedent el subjecte de l’oració en què apareix.

No soc gaire indulgent amb mi mateix