quantificador
 

Classe de paraules que s’usen per a mesurar el nombre d’entitats, la quantitat de matèria o el grau d’una propietat o d’una situació. Pot ser un quantificador nominal o un adverbi de grau.

dues cases
massa llibres
poca substància
molt pacient
parla poc