quantificador nominal
 

Especificador que serveix per a mesurar entitats comptables i no comptables.

tres llibres
prou aigua