quantitatiu
 

Quantificador que designa un valor aproximat.

molta gent
gens d'aigua