quantitatiu
 

Quantificador que designa un valor aproximat. Pot ser absolut, relatiu o comparatiu.

molta gent
massa problemes
més llibres