quantificador universal
 

Quantificador indefinit que s’aplica al conjunt d’entitats que presenten una determinada característica.

tots els animals
cada individu