infinitiu
 

Forma verbal no finita sense valor aspectual, en el cas de l’infinitiu simple, o amb aspecte perfectiu, en el cas de l’infinitiu compost, i que pot funcionar com un nom.

cantar, haver cantat