perífrasi verbal
 

Forma verbal complexa constituïda per un verb auxiliar modal o aspectual i un verb principal, enllaçats en certs casos per una preposició.

poder sortir
deixar de treballar