perífrasi verbal
 

Forma verbal complexa constituïda per un verb auxiliar i un verb principal, enllaçats en certs casos per una preposició. Segons el verb auxiliar, es classifiquen en modals o aspectuals.

poder sortir
deixar de treballar