focalitzaciķ
 

Realçament d’un constituent que aporta informació nova en el discurs mitjançant recursos fonètics i/o sintàctics. El constituent focalitzat es marca prosòdicament i en general s'anteposa als altres constituents de l'oració.

AMB TU, no vol anar de viatge