coda (sil·lābica)
 

Part de la síl·laba formada per les consonants que apareixen després del nucli vocàlic.

cap, caps