diftong
 

Grup fònic format per una vocal i una semivocal ([j] o [w]) pronunciades dins una mateixa síl·laba. Pot ser creixent o decreixent.

re.ial, de.uen
ai.re, nau