reducciķ vocālica
 

Procés pel qual certes vocals que es troben en posició tònica no apareixen en posició àtona, on són substituïdes per una altra vocal.

carrer [e] - carre[ə] (en parlars orientals)
mel [ɛ] - melós [ə]/[e]
canta [a] - cantar [ə] (en parlars orientals)
fosc [o] - foscor [u] (en els parlars orientals excepte en la major part del mallorquí)
poc [ɔ] - poquet [u] (en els parlars orientals excepte en la major part del mallorquí)