triftong
 

Grup fònic format per una semivocal, una vocal i una semivocal en una mateixa síl·laba.

a.de.qüeu, guai.tar, cre.ieu