africada
 

Consonant obstruent complexa que consta d’un primer moment oclusiu i d’un segon de fricatiu en un mateix lloc d’articulació.

[ʃ] cotxe
[d͡ʒ] platja