consonant
 

Segment fònic que s’articula amb una obstrucció o una constricció entre dos articuladors en algun punt del tracte vocal.