fricativa
 

Consonant obstruent que s’articula amb expulsió de l’aire sense interrupció pel canal central de la boca.

[f] festa
[v] avisar (en alguns parlars)
[s] cera, tassa, pas, adreça
[z] rosa, zinc
[ʃ] caixa
[ʒ] imaginar (en alguns parlars)