obstruent
 

Consonant que s’articula amb un tancament o una constricció important dels òrgans articulatoris, que fa que la sortida de l’aire s’interrompi momentàniament o es vegi dificultada. Són obstruents les oclusives, les fricatives i les africades.

[p] pare
[b] ambició
[t] fet
[d] vendre
[k] cor, quatre
[ɡ] gota
[f] festa
[v] avisar
[s] cera, tassa, pas, adreça
[z] rosa, zinc
[ʃ] guix
[ʒ] imaginar (en alguns parlars)
[ʃ] cotxe
[d͡ʒ] platja