oclusiva
 

Consonant obstruent que s’articula amb una interrupció completa del pas de l’aire.

[p] pare
[b] ambició
[t] fet
[d] vendre
[k] cor, quatre
[ɡ] gota