semivocal
 

Consonant sonant que s’articula en la mateixa zona que les vocals corresponents ([i], [u]), amb un grau de tancament més pronunciat.

[j] heroi
[w] caure