concessiva
 

Oració o sintagma que introdueix una causa que no produeix l’efecte esperat.

Encara que estàvem molt cansats, vam anar al teatre
Malgrat el disgust, va anar a la festa