accent
 

Propietat suprasegmental que incideix sobre tota una síl·laba i es manifesta a través d’un increment de la intensitat, el to i la durada.

casa, bil, increïble