accent de frase
 

Accent que afecta unitats prosòdiques superiors al mot, amb què es fa més prominent una de les síl·labes tòniques entre totes les dels mots de la unitat.

tots els quadres del museu