accent de mot
 

Accent que recau en la síl·laba tònica d’una paraula.

arròs, divorci, química