pṛtasi
 

Oració subordinada d’una construcció condicional o concessiva.

Si no dorms més, acabaràs malalta
Encara que no dorm gaire, fa bona cara