grup proṣdic
 

Seqüència fònica situada entre dues inflexions tonals o pauses.