final
 

Oració o sintagma que expressa valors relacionats amb la noció de propòsit o destinació.

El pare ha anat al dispensari perquè li facin una exploració
Necessita un aval per a la sol·licitud del préstec