condicional real
 

Oració condicional que expressa una situació que l’emissor concep com a possiblement vertadera.

Si el pare és a casa, li contarem la veritat