reduplicaciķ
 

Procediment de formació de mots a partir de la repetició d’una base fonològica o morfològica.

Pep
rum-rum